MVO stappenplan
medico che stagione 7 rilascio di dvd http://pilloleitalia.net/acquistare-nolvadex/ Wells fargo tasso d'interesse conto di risparmio

Met dit stappenplan kunt u uw MVO-strategie implementeren en verder ontwikkelen. Het is geen lineair proces met begin en eindpunt, maar een continu proces dat regelmatig bijgesteld moet worden. U kunt dit stappenplan ook zien als "Plan-Do-Check-Act" cyclus.

 

nulmeting

Stap 0 - Nulmeting en de voorbereiding voor MVO

Waar staat uw organisatie op dit moment, en welke kant wilt u op. Missie, visie en strategie worden opnieuw geformuleerd zodat deze getoetst kunnen worden. Wie zijn de stakeholders van uw organisatie en hoe worden zij beïnvloed. Met een werkgroep kunt u  MVO binnen uw organisatie ontwikkelen.

 

zingeving

Stap 1 - De toegevoegde waarde van uw bedrijf

Waar zit de kern en toegevoegde waarde van uw organisatie? Door de omgeving van uw organisatie in kaart te brengen kan er geformuleerd worden wat de toegevoegde waarde van uw organisatie is en voor wie uw organisatie een toegevoegde waarde heeft.

 

duurzaamheid

Stap 2 - Duurzaamheid in uw organisatie?

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie al onderdelen van MVO gebezigd worden. Denk aan het scheiden van afval, sponsoring van verenigingen of goede doelen, een personeelsbeleid dat zich richt op autonomie, ontwikkeling en doorstroming. Uw organisatie heeft hiermee een goed uitgangspunt om verder te bouwen aan MVO.

 

keuzes

Stap 3 - Klein beginnen of alles ineens?

Idealiter past u de verduurzaming binnen uw bedrijf organisatiewijd toe, dat is ook het uiteindelijke doel. Misschien is het echter zo dat u eerst een pilotproject wil uitvoeren om te zien hoe het uitpakt, om daarna per bedrijfsonderdeel verder te werken. Hierin moeten keuzes gemaakt worden.

 
planning

Stap 4 - Planning: fasering en kritieke pad

Dit is het moment dat het MVO-plan wordt opgesteld. In dit plan kan o.a. worden opgenomen:

  • Duurzame doelen (MVO-doelstellingen)
  • Strategie
  • Omgevingsthema’s (ISO 26000)
  • Budget en verantwoordelijken
  • Planning
  • Invloed op bedrijfsprocessen en systemen
  • KPI’s
  • Kritieke punten en risico’s voor het management
  • Verandermanagement

 

boegbeelden

Stap 5 - Boegbeelden van MVO in uw organisatie

Inspireer uw medewerkers en managers en hou ze betrokken. Leg de verantwoordelijkheden voor MVO-doelstellingen bij werknemers waarbij dit gezien hun functie past en geef ze de vrijheid en bevoegdheid om die doelstellingen te bereiken. Leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven en zorg ervoor dat de medewerkers die MVO uitdragen het boegbeeld van uw organisatie worden.

 

communicatie

Stap 6 - Icoonprojecten en quick wins

In deze fase wordt het geformuleerde plan geïmplementeerd. Hierbij doet goed voorbeeld volgen, dus wees open over snelle successen (quick wins) of wijs icoonprojecten aan. Quick wins en successen betrekken uw mensen bij uw MVO doelstellingen.

 

successen

Stap 7 - Transparant MVO communicatie plan

Communiceer over de MVO-doelen en de maatregelen. Profileer uw organisatie met zowel de behaalde als de niet-behaalde MVO-prestaties. Door ook transparant te zijn over de dilemma’s, wordt uw organisatie beter aanspreekbaar voor belanghebbenden. Hierdoor kunnen organisatie en stakeholders meedenken over oplossingen en verbeteringen.

 

Gratis MVO-scan


U heeft interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar weet niet waar te beginnen, of u bent al op weg en wilt graag zien waar u winst kunt boeken? De Nylson MVO-Scan biedt snel inzicht in uw situatie en de mogelijkheden op het gebied van MVO. Het enige wat u hoeft te doen is een vragenlijst in te vullen en wij geven u inzicht in waar voor u winst te behalen valt. Klik hier voor meer informatie of bel (024) 373 05 50 om direct contact op te nemen.

Wilt u meer weten?

Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

Veiligheidscode